All tagged reloved

Re-loved by Matryoshka

Czy wiedziałeś, że w 2016 r. policzono, że każdy mieszkaniec Monachium wyrzuca 15 kg ubrań rocznie? Wielka Brytania mogła „poszczycić się” wynikiem 30 kg rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a Stany Zjednoczone 36 kg na osobę. *